κόψιμο φοίνικα κλάδεμα και καθαρισμός ξερών κλαδιών

ασχολούμαστε με το κλάδεμα Φοινίκων και την συντήρηση υψηλών δέντρων και με τον καθαρισμό υψηλόκορμων δέντρων

διαθέτουμε εκπαιδευμένο προσωπικό όλες τις εποχές του χρόνου για τον καθαρισμό Φοινίκων

 

      κοπή κλάδεμα φοίνικα και καθαρισμό υψηλόκορμων δέντρων